Een notaris; de persoon die bevoegd is om authentieke akten op te maken. Ofwel, degene die jou helpt om tot rechtsgeldige en bindende afspraken te komen. Dit kan bijvoorbeeld over de koop of verkoop van je huis gaan, maar ook over het opstellen van een samenlevingscontract. Maar wanneer schakel je een notaris in? In dit blog vertellen wij je daar meer over!

Waarom een notaris?

Wanneer je bepaalde zaken officieel wilt vastleggen, komt daar al snel een notaris bij kijken. Dit is om jezelf, maar ook de mensen om je heen te beschermen. De notaris zorgt ervoor dat afspraken zwart-op-wit komen te staan. De hulp van het notariaat kun je inschakelen in verschillende situaties. In de meest voorkomende situatie gaat het om financiële afspraken rondom rechten en plichten wanneer een notaris wordt ingeschakeld.

Verplicht of niet verplicht?

In sommige gevallen is het wettelijk verplicht om een notaris in te schakelen. Vaak is dit wanneer je iets officieel wilt vastleggen. Bij andere zaken wordt het wel aangeraden, maar ben je niet verplicht om een notaris in de arm te nemen. Hieronder zetten wij verschillende situaties op een rijtje:

Verplicht:

  • Testament opstellen
  • Periodieke schenkingsovereenkomst
  • Huwelijkse voorwaarden of partnerschap voorwaarden opstellen
  • Een huis kopen of verkopen

Niet verplicht (wel aan te raden):

  • Samenlevingscontract opstellen
  • Verdeling en afhandeling van een erfenis
  • Levenstestament opstellen
  • Afspraken over schenking vastleggen

Notariële akte of onderhandse akte

Zoals hierboven wordt vermeld, is de hulp van een notaris soms wettelijk verplicht. Je kunt er dan voor kiezen om een notariële akte vast te leggen. Dit is een bindende rechtsgeldige afspraak op papier. In dit document worden overeenkomsten en verklaringen vastgelegd. Wanneer de omstandigheden veranderen, of er meningsverschillen ontstaan, biedt de akte houvast en dus meer rechtszekerheid. Deze akte blijft eeuwig bewaard.

In sommige gevallen wordt het je wel aangeraden om een notaris in te schakelen, maar soms kiest iemand ervoor om zelf zaken vast te leggen. In dat geval kun je kiezen voor een onderhandse akte. Hierbij zet je zelf, of met eventuele betrokkenen, afspraken op papier. Je staat in de rechtbank minder sterk met een onderhandse akte dan met een notariële akte.

Méér dan documenten en aktes

Naast het opmaken van documenten en aktes, geven het notariaat ook juridisch advies en kunnen ze helpen bemiddelen. Een notaris is namelijk onafhankelijk en kunnen goed de belangen van alle betrokkenen afwegen. Wanneer je bijvoorbeeld een eigen onderneming wil starten, kun je ook terecht bij de notaris. Hij of zij kan advies geven over een besloten vennootschap (BV), een stichting of vereniging.

Ben je benieuwd of wij je kunnen helpen bij een bepaald vraagstuk of in een bepaalde situatie waar je nu in zit? Laat het ons weten, dan kijken we graag met je mee.