Verklaring van erfrecht

Als iemand overlijdt valt diens nalatenschap open. Maar wie is of zijn de erfgenamen? Wie kan beschikken over de bankrekening van de overledene?

Wij kunnen je hierbij helpen door te onderzoeken of er een testament is, door na te gaan of er kinderen of een echtgenoot zijn, door te bezien of er misschien een executeur is benoemd. De uitslagen van al deze onderzoeken wordt neergelegd in een zogenaamde verklaring van erfrecht. Met deze verklaring kunnen de erfgenamen aantonen wie bevoegd is om namens de erfgenamen op te treden.

Daarnaast kan een verklaring van erfrecht worden ingeschreven in het kadaster zodat de juiste tenaamstelling van het onroerend goed wordt bereikt.

Twee dingen in het leven zijn zeker zo zegt men: de dood en de belastingen. Bij het overlijden komen deze 2 dan ook samen: Afhankelijk van de waarde die u erft moet er ook nog belasting betaalt worden, de zogenaamde erfbelasting, vroeger ook wel aangeduid met de term successierechten. Voor het invullen van het aangiftebiljet kunt u contact opnemen.

De hoogte van de erfbelasting is afhankelijk van de relatie die u had met de erflater en de hoogte van de verkrijging.

Vragen? Voor een vrijblijvend adviesgesprek kunt u contact opnemen met ons. 

Bent u:  Dan is uw vrijstelling: 
Gehuwd/geregistreerd partner/ongehuwd samenwonend  € 723.526,00 
Kind met ziekte of handicap  €   68.740,00 
(Pleeg-)Kind   €   22.918,00 
Kleinkind   €   22.918,00 
Ouder   €   54.270,00 
Overig (zoals een broer of zus)  €     2.418,00