Ondernemingsrecht

Stel je gaat met één of meerdere personen een samenwerking opzetten. Er zijn dan verschillende mogelijkheden, denk aan Vennootschap onder Firma, maatschap of Besloten Vennootschap.

VOF / Maatschap

Maatschappen worden meestal gebruikt door (tand)artsen, advocaten, notarissen, agrarische ondernemers. De Vennootschap onder Firma wordt meestal gekozen voor alle andere samenwerkingsvormen. Zowel bij een maatschap als bij Vennootschap on Firma ben je met je hele vermogen aansprakelijk voor de ondernemingsschulden. Is dit een ongewenste situatie? Dan moet u misschien kiezen voor een Besloten Vennootschap.

Voor alle keuzes die u maakt op dit gebied geldt dat ook uw accountant/administrateur meedenkt over wat voor u de beste keuze is.

 

Oprichten BV

Als ondernemer beperk je graag je risico’s. Dat kan bijvoorbeeld door oprichting van een besloten vennootschap. Met de invoering van de zogenaamde Flex B.V. in 2012 is de verplichte kapitaalstorting van € 18.000,00 vervallen. Je kunt nu een Flex BV oprichten met een aandelenkapitaal van € 1,00. Je kunt tegenwoordig in een paar dagen je BV opgericht hebben.

Welke vorm voor u het best is is afhankelijk van de omstandigheden maar in overleg met uw accountant en/of fiscalist help ik u graag met de oprichting van uw BV. Wij verzorgen niet alleen de oprichting maar ook de inschrijving van uw BV in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Behalve de inschrijving van de BV in het Kamer en Koophandel verzorgen wij ook de uiteindelijk belanghebbende (UBO). Kortom, wij ontzorgen de ondernemer.

Vereniging / stichting

Als je samen met andere mensen een bepaald doel (sport, politiek, muziek of toneel) nastreeft dan kun je dat in een georganiseerd verband doen, meestal in de vorm van een vereniging.

Een vereniging is een democratische organisatie. Naast het bestuur is er een Algemene Leden Vergadering en dat is het hoogste orgaan in de vereniging.

Een andere organisatievorm is de stichting. De stichting moet bij notariële akte worden opgericht. In tegenstelling tot de vereniging is er bij een stichting maar één orgaan: het bestuur. Voor een stichting geldt een ledenverbod. Het is dus een minder democratische rechtsvorm maar de stichting kan in bepaalde gevallen een goede keuze zijn.