Testamenten

Als u overlijdt, laat u een nalatenschap na. De wet regelt wie erft. Wilt u het zelf bepalen? Dan is het verstandig om een testament op te maken, dan houdt u de regie zelf in handen over wat er gebeurd met uw vermogen na uw overlijden.

In een testament kunt u onder andere regelen:

  • aan wie u (een deel van) uw vermogen nalaat of aan wie juist niet
  • in de echtscheidingsprocedure uw huidige partner onterven
  • een verdeling van geld en goederen
  • bewind instellen over het nagelaten vermogen
  • voogdij over de minderjarige kinderen
  • wie gaat uw begrafenis/nalatenschap regelen (excuteur)
  • erfdelen enkel voor de eigen kinderen en niet voor ex-partners (uitsluitingsclausule)

Een testament kan te allen tijde – mits u wilsbekwaam bent – aangepast worden.

Estateplanning

Estateplanning is het op een planmatige en gestructureerde manier overdragen van vermogen van de ene op de andere generatie. Dat kan door middel van schenken tijdens het leven en via regelingen opgenomen in uw testament. Een van de belangrijkste beweegredenen voor estateplanning is belastingbesparing.

Vragen? Voor een vrijblijvend adviesgesprek kunt u contact opnemen met ons.