Schenken

Je kunt op 2 manieren schenken. Of je schenkt op papier of je schenkt in contanten.

Schenken op papier

Schenken op papier is een schuldbekentenis uit vrijgevigheid van de ouders aan meestal de kinderen. Eerst bij overlijden van de ouders is deze schuld opeisbaar. Voordeel van deze manier van schenkingen doen is dat er geen geld aan te pas komt. Bij het overlijden van de ouders of de laatste van hen wordt de schuld in mindering gebracht op de nalatenschap. Door spreiding over de jaren kan er een behoorlijke besparing van erfbelasting worden gerealiseerd.

2 eisen:

  • Schuldigerkenning moet notarieel vastgelegd zijn en
  • De ouders moet een jaarlijks een zakelijke rente (=6%) betalen aan de kinderen.

Schenken in contanten

Schenken in contanten houdt in dat geld uit het vermogen van de schenker in het vermogen van de begiftigde terechtkomt en dat betekent dus dat er sprake is van verarming van de ene partij en verrijking van de andere partij. Deze vorm is dus vooral voor mensen die een deel van hun vermogen makkelijk kunnen missen.

Uitsluitingsclausule

In alle gevallen is het van groot belang dat bij de schenking ook een uitsluitingsclausule wordt opgenomen. Deze clausule voorkomt dat bij een scheiding het geschonken bedrag moet worden gedeeld met de ex-partner.

Bewijstechnisch is het dan ook het beste om de schenking notarieel vast te leggen.

Schenkbelasting

Voor beide vormen van schenking geldt dat er schenkbelasting moet worden betaald. De wet kent wel vrijstellingen. Van de schenking dient een aangifte te worden gedaan tenzij de schenking beneden de grens van de vrijstelling blijft. Meerdere schenkingen in een jaar worden bij elkaar geteld.

 

Vragen? Voor een vrijblijvend adviesgesprek kunt u contact opnemen met ons.

Bent u: Dan is uw vrijstelling:

(Pleeg-)Kind

Per jaar mogen uw ouders u (en uw broers en zussen) € 6.035,00 belastingvrij schenken. U hoeft hiervan geen aangifte te doen. Is het bedrag van de schenking hoger dan deze vrijstelling, dan moet dat wel.

€ 6.035,00
Kind tussen 18 en 40 jaar – Eenmalig 28.947,00   
Voor betaling van (dure) studie – Eenmalig € 60.298,00
Overgangsrecht eigen woning; vóór 2010 € 28.947,00  
Verhoging kind tussen 18 en 40 jaar uitsluitend voor eigen woning
€ 28.947,00  

Overig (zoals een kleinkind) 

Dit bedrag mag jaarlijks belastingvrij worden geschonken. Hiervan hoeft u dus geen aangifte te doen. Is het bedrag van de schenking hoger dan deze vrijstelling, dan moet dat wel. 

€ 2.418,00