Het jaar 2021 nadert met rasse schreden de laatste maand. Covid-19 gooide ons leven door elkaar. Bedrijven dicht, thuiswerkende mensen……

In de loop van het jaar kwamen de versoepelingen maar de herfst kwam en het aantal besmettingen steeg rap. Te rap. De zorg raakte weer overbelast en de regering greep in. De maatregelen tegen Covid-19 keren weer terug.

De winter lijkt nog ver weg want de temperaturen zijn nog zacht, alhoewel op sommige dagen de ochtenden toch waterkoud zijn en handschoenen nodig zijn.

De dagen worden korter, het is eerder donker en later licht.

Het is voor sommigen al de tijd om cadeautjes te gaan zoeken. Wat zal de Sint of de Kerstman brengen?

Het is traditioneel ook de tijd van het jaar waarin door ouders aan kinderen een schenking wordt gedaan. € 6.604 (cijfers 2021) mag een ouder belastingvrij aan een kind schenken. Dit mag in contanten maar ook door een overschrijving per bank of een kwijtschelding op een schuld. Voor kleinkinderen en derden is het vrijgestelde bedrag € 3.244 (cijfers 2021).

De regering heeft het voornemen voor 2022 om de vrijgestelde bedragen naar BENEDEN bij te stellen. In 2022 mag u aan uw kind schenken € 5.677 en aan kleinkinderen € 2.274; de cijfers zijn nog niet definitief maar zijn al wel gepubliceerd.

Wil je meer schenken dan kan de schenkbelasting een rol gaan spelen. De schenkbelasting kent 2 schijven, schijf 1 loopt van € 0 tot en met € 130.425 en het percentage bedraagt in deze schijf 10%. Voor hogere bedragen geldt een percentage van 20%.

Voor alle andere situaties (broers/zusters, neven/nichten en niet-familieleden) zijn de percentages respectievelijk 30 en 40%. Voor kleinkinderen gelden de volgende percentages 18% en 36%.

Grotere bedragen schenken aan kinderen mag ook maar daarvoor gelden voorwaarden.

Een kind tussen de 18 en de 40 mag eenmalig een bedrag ontvangen van € 26.881 (cijfers 2021). Dit bedrag mag willekeurig besteed worden.

Daarnaast kan je een kind ruim € 55.996 (cijfers 2021) schenken maar dan moet dit bedrag worden besteed aan het volgen van een dure studie, en tenslotte is er nog de mogelijkheid dat de ouders maximaal € 105.302 (cijfers 2021) aan hun kind schenken. Dit bedrag moet worden besteed aan de koop van een huis, de renovatie daarvan, de aflossing van een (rest)schuld of de afkoop van een erfpachtsrecht.

In 2022 zijn de laatstgenoemde cijfers € 27.231, € 56.724 en € 106.671.

Om er zeker van te zijn dat de schenking die u doet aan uw kinderen van hen blijft is het verstandig om, bij voorkeur in een notariële akte, de uitsluitingsclausule op te nemen. Bij een eventuele echtscheiding gaat uw (aanstaande) ex-schoonzoon/-dochter niet met uw geld aan de haal.

Heeft u vragen? Maak een afspraak voor een vrijblijvend gesprek.

Mr M.G. (Maarten) Rijntjes, notaris in de gemeente Eersel