In mijn bijdrage van november heb ik het al gehad over schenken. Traditioneel wordt in de laatste maand(en) het jaar door vele ouders aan hun kinderen een schenking gedaan. Soms veel en soms iets minder.

Het jaar 2022 is goed begonnen. Ongeveer 277 dagen heeft het geduurd alvorens de beoogde regeringspartijen een regeerakkoord hadden en het eens waren over de invulling van de ministersposten. In het regeerakkoord is ook ruimte gemaakt om iets te zeggen over schenkingen.

De cijfers voor de schenkingsvrijstelling 2022 zijn bekend. In 2021 heeft de regering vrijstelling voor schenkingen aan kinderen en kleinkinderen eenmalig verhoogd ten opzichte van 2020. In 2022 is dit weer teruggedraaid. U kunt in 2022 aan uw kinderen € 5.677,00 en aan uw kleinkinderen € 2.274,00 belastingvrij geven.

Het grote nieuws in het regeerakkoord is dat de zogenaamde “jubelton” gaat verdwijnen. Niet onmiddellijk maar in 2024 is de laatste mogelijkheid om van deze eenmalig verhoogde vrijstelling gebruik te maken. De jubelton is de vrijstelling van schenkbelasting voor kinderen tussen de 18 en de 40 jaar tot een maximumbedrag van € 106.671,00 (cijfers 2022). De kinderen moeten dit bedrag dan wel gebruiken voor de aankoop van een eigen woning, de renovatie/verbouwing van hun eigen woning, de aflossing van een eigen woning-schuld, een restschuld of de afkoop van erfpacht.

De jubelton mag ook in drie delen worden geschonken. Je begint in 2022 met een deel. Je doet een aangifte erfbelasting en daarin doe je een beroep op de grote vrijstelling. In de kalanderjaren 2023 en 2024 doe je nogmaals een schenking tot je aan het vrijgestelde bedrag bent gekomen.

Twee dingen zijn belangrijk.
1. de schenking moet vóór 1 januari 2025 volledig in de eigen woning zijn gestoken.
2. de ontvanger mag op het moment van het ontvangen van de laatste termijn nog géén 40 jaar zijn.

Op deze wijze kun je de geplande afschaffing per 1 januari 2024 dus omzeilen.

Is het eigen kind de 40e verjaardag al voorbij dan kun je onder omstandigheden nog gebruikmaken van de leeftijd van de partner van uw kind. Als die nog niet van zijn of haar ouders de grote schenking heeft gehad dan mag je van die mogelijkheid nog gebruik maken.

Wilt u meer informatie? Maak telefonisch een vrijblijvende afspraak voor een bespreking.

Mr M.G. (Maarten) Rijntjes

Notaris in de gemeente Eersel