Pensioen is voor de meeste mensen iets voor later maar dat is eigenlijk heel onverstandig. Hoe jonger je ermee begint hoe meer je kunt opbouwen. Maar wat is pensioen eigenlijk?

Pensioen is een inkomensverzekering, waarmee een (gezins)inkomen wordt verzekerd voor wanneer dat wegvalt wegens ouderdom, arbeidsongeschiktheid of overlijden. (Bron: Wikipedia).

De meeste werknemers bouwen pensioen op bij een pensioenfonds waarbij ze verplicht deelnemer zijn om dat een en ander zo is afgesproken in bijvoorbeeld het arbeidscontract of de van toepassing zijnde CAO.

Maar het is ook goed mogelijk om je eigen (extra) pensioen op te bouwen bijvoorbeeld bij een verzekeringsmaatschappij. Laat je wel goed voorlichten over de mogelijkheden want de ene of de andere regeling kan bij uitkering veel geld schelen.

De pensioenwet regelt in Nederland dat de weduwe/weduwnaar van een persoon die pensioen heeft opgebouwd en die overlijdt voor het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd een (deel van het) pensioen krijgt dat is opgebouwd.

Maar stel, je bent niet getrouwd, wat dan? Veel pensioenfondsen kennen inmiddels een zogenaamd partnerpensioen. Als je daarvoor in aanmerking wil komen dan moet je voldoen aan de eisen die het betreffende pensioenfonds stelt. Bijvoorbeeld wordt door veel pensioenfondsen een notarieel samenlevingsovereenkomst vereist om in aanmerking te komen voor het partnerpensioen.

Naast je pensioen kun je natuurlijk nog veel meer regelen in je samenlevingsovereenkomst maar als je geen partnerpensioen regelt en je komt onverwacht te overlijden dan is het fijn voor de achterblijver(s) om nog iets van het opgebouwde pensioen te ontvangen. Regel je het niet goed dan is het pensioenfonds de lachende derde en dat is zonde van de betaalde pensioenpremies.

Als je getrouwd bent dan krijg je als weduwe dus een pensioen. Mocht je nog niet getrouwd zijn dan kan het zijn dat je wilt trouwen onder huwelijkse voorwaarden. Bijvoorbeeld om je echtgenote te beschermen tegen ondernemersrisico’s.

Als je de huwelijkse voorwaarden aan het opstellen bent moet je ook even kijken naar de afspraken die je maakt over opgebouwde en op te bouwen pensioenen. Je kunt in je huwelijksvoorwaarden al regelen wat er gebeurd met je pensioen mocht je huwelijk eindigen in een echtscheiding!

Maar wat je ook doet, of je nu trouwt of gaat samenwonen zorg goed voor elkaar en denk na over je pensioen, ook al lijkt het nog ver weg.

Wilt u meer informatie over samenwonen of huwelijkse voorwaarden, kijk dan op onze site of maak een afspraak voor een vrijblijvend informatief gesprek.

Mr M.G. (Maarten) Rijntjes

Notaris in de gemeente Eersel