Een huis kopen is een grote stap in iemands leven en de financiering is niet altijd gemakkelijk. Hoe kom je aan geld?

Je hebt je droomhuis gevonden. Het koopcontract is gesloten. In de koopovereenkomst  is een ontbindende voorwaarde voor de financiering opgenomen zodat je ingeval je het benodigde geld niet hebt nog van de koop af kunt.

Je gaat praten met de bank of een tussenpersoon om de benodigde gelden te lenen zodat je op de dag van levering het geld voor de betaling van de koopsom en de bijkomende kosten kunt voldoen. 

De aankoop van een woonhuis wordt heel vaak gefinancierd met een lening van een bank, een verzekeringsmaatschappij of een beleggingsinstelling. Daarnaast moet je vaak eigen geld inbrengen omdat je niet meer dan 100 % van de koopsom kan lenen. Maar stel je hebt niet zoveel eigen geld, wat dan?

In deze situatie kunnen de ouders de kinderen helpen met een schenking. De standaard

schenking groot € 5.677 (cijfers 2022) mag een ouder altijd belastingvrij aan een kind schenken. Dit mag in contanten maar ook door een overschrijving per bank.

Dit jaar mogen de ouders maximaal € 106.671, de zogenaamde jubelton, aan hun kind schenken. Dit bedrag moet worden besteed aan de koop van een huis, de renovatie daarvan, de aflossing van een (rest)schuld of de afkoop van een erfpachtsrecht.

De jubelton mag ook over een periode van maximaal 3 jaar worden uitgesmeerd. De ontvanger moet wel onder de 40 jaar zijn als hij het laatste deel van de schenking ontvangt. Ieder jaar moet er aangifte worden gedaan en daarin dient dan ook een beroep op de vrijstelling te worden gedaan. Hoe lang bestaat deze jubelton nog? De regering wil ervan af maar een verlaging is op korte termijn niet ondenkbaar.

Verstandig is het om bij de schenking een zogenaamde uitsluitingsclausule (anti-schoonzoon-/schoondochterclausule) te maken zodat bij een eventuele scheiding van een van de kinderen de dan bijna ex-aangetrouwde niet de helft van het geschonken bedrag meeneemt bij de verdeling van de huwelijksgemeenschap.

Naast de schenking is er ook de mogelijkheid om binnen de familie te lenen. Als je voldoet aan de vereisten (tenminste annuïtair aflossen en maximaal 30 jarige looptijd) dan is de betaalde rente aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Vereist is wel dat de rente die afgesproken wordt voor deze familielening “zakelijk” is. Een te hoge rente zorgt ervoor dat de hypotheekrente niet aftrekbaar is en mogelijk leidt een hoge rente tot de constatering dat er sprake is van een gift en moet er schenkbelasting worden betaald. Welke rente zakelijk is is afhankelijk van alle omstandigheden van het geval.

Wilt u meer informatie, kijk dan op onze site of maak een afspraak voor een vrijblijvend informatief gesprek.

Mr M.G. (Maarten) Rijntjes

Notaris in de gemeente Eersel