Regel je zaken voordat het te laat is. Gedurende de dag bepaalt mijn agenda de gang van zaken op kantoor. Of ik ben in bespreking of ik ben bezig met het passeren/ondertekenen van een akte of akten. Tijdens een bespreking ga ik met de klanten hun situatie en wensen bespreken en aan de hand daarvan worden dan uiteindelijk de akte of akten gemaakt.

Onlangs had ik een bespreking met een jong stel, we noemen ze Jan en Maria. Jan en Maria hadden in het verleden al eens een huis gekocht via mijn kantoor en dat was goed bevallen dus ik moest ook “maar eens hun andere zaken regelen”. Inmiddels was Maria zwanger en het werd tijd om de “andere zaken te regelen”. Tijdens de bespreking kwam aan de orde een samenlevingsovereenkomst. Trouwen was voorlopig nog niet aan de orde. In een samenlevingsovereenkomst kan je afspraken maken over de kosten van de huishouding, de wijze van betaling van die kosten en de eigendom van inboedel en vervoermiddelen. Hoewel het natuurlijk niet het leukste is om over na te denken kan je ook de gevolgen van een eventueel einde van de samenleving regelen en afspraken maken over de wijze waarop de gemeenschappelijke zaken worden verdeeld in zo’n situatie. Een belangrijk punt is ook het regelen van het partnerpensioen. Veel pensioenfondsen kennen een partnerpensioen maar eisen wel vaak een samenlevingsovereenkomst waarin over dat pensioen afspraken worden gemaakt.

De relatie kan eindigen door uit elkaar gaan maar de relatie kan ook eindigen door overlijden. Samenwoners zijn niet zoals bij echtgenoten automatisch elkaars erfgenaam. Wil je je partner laten erven dan moet je dus een testament maken waarin je een en ander regelt. Jan en Maria hebben destijds wel een huis gekocht maar verder niets geregeld. Bij het passeren van de leveringsakte en de hypotheekakte heb ik ze daar wel op gewezen maar ze zijn er niet aan toe gekomen. Maar nu met nieuw leven onderweg, nu moet de samenlevingsovereenkomst en de testamenten zo spoedig mogelijk gemaakt worden zodat een eventueel onverwachts overlijden geen problemen oplevert althans geen problemen op het gebied van partnerpensioen en erven. Tenslotte hebben ze ook geregeld wie de voogd is van hun kind als ze beiden overlijden.

Wil je meer informatie, kijk dan op onze site of maak een afspraak voor een vrijblijvend informatief gesprek.

Mr M.G. (Maarten) Rijntjes, notaris in de gemeente Eersel