Volgens de berichten van het Centraal Bureau voor de Statistiek vergrijst de bevolking in rap tempo en een Nederlands spreekwoord luidt: “Met de ouderdom komen de gebreken”. Soms gaan mensen daar misbruik van maken.

Als je ouder wordt dan is het fijn als een ander eens een klusje voor je doet, een keer grasmaaien, huishoudelijk werk, het kan van alles zijn. Daaraan kleven soms risico’s, je wordt namelijk afhankelijk van die ander. Dat kan te maken hebben met onwetendheid, bijvoorbeeld omdat je niet bekend met Internet(bankieren) of omdat de bankzaken altijd door een van de echtgenoten werden gedaan en de andere echtgenoot dat wel goed vond. Ook mentale problemen als dementie, hersenbloeding of een sterk verslechterend geheugen kunnen de oorzaak zijn van afhankelijkheid. Als een partner wegvalt, kunnen verdriet en rouw leiden tot een sociaal isolement en kunnen problemen ontstaan. Kortom een scala van oorzaken kan gevolgen hebben voor je (financiële) zelfstandigheid. En denk alsjeblieft niet dat je dat niet zal overkomen want de meeste gevallen van financieel misbruik betreft daders die in een nauwe relatie staan tot degene die misbruikt wordt.

Een definitie van financieel misbruik is: “Financieel misbruik is het ongeoorloofd gebruik van bezittingen van een oudere, diefstal van geld of sieraden, pinpasfraude, misbruik van machtigingen en gedwongen testamentwijziging.” Financieel misbruik begint meestal klein, maar kan al snel ernstige vormen aannemen. De overheid is met diverse campagnes bezig om de financiële zelfstandigheid van ouderen onder de aandacht te brengen. Door de wetgever zijn ook maatregelen getroffen voor de bescherming van mensen die als gevolg van geestelijke of lichamelijke beperkingen niet goed voor zichzelf kunnen zorgen. Denk aan de onder curatele stelling, de onder bewind stelling of het mentorschap. Deze wettelijke regelingen kennen echter de nodige haken en ogen.

Je kunt zelf maatregelen nemen dat is niet erg ingewikkeld maar het kan de moeite lonen omdat je zelf de regie blijft houden. Als iemand regelmatig boodschappen voor je doet kun je een “boodschappenrekening” openen. Hierop stort je een beperkt bedrag en degene die boodschappen voor je doet krijgt een eigen pinpas en pincode en je spreekt met de bank af dat er geen roodstand mogelijk is op deze rekening. Zorg er bijvoorbeeld ook voor dat er geen duizenden euro’s onnodig lang op een betaalrekening staan, open daarvoor een spaarrekening. Zelf kun je ook op tijd een levenstestament maken waarin je regelt dat iemand die je vertrouwt je zaken mag regelen. Je notaris helpt je daarbij graag!

Wil je meer informatie, kijk dan op onze site of maak een afspraak voor een vrijblijvend informatief gesprek.

Mr M.G. (Maarten) Rijntjes, notaris in de gemeente Eersel