Regelmatig komen mensen bij mij op bespreking om hun testamenten aan te passen. Even regelmatig komen mensen op bespreking omdat een dierbare overleden is. Het testament treedt door het overlijden in werking. Onlangs werd ik gebeld door een cliënt die mededeelde dat zijn echtgenote al in februari was overleden. Nog niet geheel duidelijk was of de nalatenschap een positief saldo kende dan wel negatief was. Er was een eigen zaak waarin naar verluidt niet veel meer gebeurde. Cliënt had alvast de auto van de overledene verkocht en een bankrekening opgeheven.

Er zijn in 2 dingen zeker in het leven: de belastingen en de dood.

Er was ook een testament. Afgesloten lang geleden, in het zicht van het huwelijk met haar 2e echtgenoot. Dat huwelijk was geen lang leven beschoren geweest. Het testament was bovendien voorzien van nogal wat extra bepalingen in verband met de leeftijd van de kinderen uit het 1e huwelijk. Op een of andere manier was het testament ontsnapt aan de aandacht en na beëindiging van het 2e huwelijk niet herroepen of vervangen door een nieuw exemplaar. Overledene zat op het gebied van relaties niet stil en vond na verloop van tijd een nieuwe vlam. De relatie werd uiteindelijk bezegeld bij de ambtenaar van de burgerlijke stand, een derde huwelijk dus maar deze keer onder huwelijkse voorwaarden. Een nieuw testament werd ook nu niet gemaakt. En onverwacht vindt een overlijden plaats. Cliënt gaat zoals hierboven beschreven voortvarend te werk. Cliënt werd echter toch een beetje onzeker. Wie zijn de erfgenamen? Had hij het goed gedaan? Cliënt belde dus met kantoor of ik even antwoord kon geven op de vraag: Wie zijn de erfgenamen? Een aantal gegevens en stukken werd mij toegemaild. Na bestudering van de stukken heb ik cliënt in een mail uitgelegd hoe ik dacht dat de nalatenschap diende te worden afgewerkt en wie er dus, naar mijn mening, erfgenamen waren. In de mail heb ik ook nog gemeld dat de verkoop van de auto en de opheffing van de bankrekening wellicht ertoe konden leiden dat de nalatenschap zuiver was aanvaard en eventuele schulden dus voor rekening van de echtgenoot/cliënt zouden komen.

Moraal van dit verhaal:

  • Check regelmatig (eens in de 5 jaar of bij grote wijziging in de persoonlijke omstandigheden eerder) je testament. Klopt het nog allemaal?
  • Wees voorzichtig met het accepteren van een nalatenschap. Je kunt schulden erven en daarvoor op moeten draaien met je eigen geld.

Wilt u meer informatie, kijk dan op onze site of maak een afspraak voor een vrijblijvend informatief gesprek.

Mr M.G. (Maarten) Rijntjes, Notaris in de gemeente Eersel