Veel mensen kennen de notaris omdat ze bij hem op kantoor de aktes getekend hebben voor hun woning die ze kochten of juist verkochten. De geldstromen die daarmee gepaard gaan lopen via door de notaris.

Stel je hebt een huis gevonden dat je wil hebben, dat je kunt betalen en de verkopers hebben met jou een koopovereenkomst gesloten. Dat is in deze dag en tijd niet zo heel gemakkelijk maar het is uiteindelijk gelukt.

De uiterste datum is opgenomen in de koopovereenkomst en op die dag zal je als koper ervoor moeten zorgen dat het benodigde geld bij de notaris op de rekening staat. Toen je ging zoeken had je je natuurlijk al geori├źnteerd bij een bank of tussenpersoon tot welk bedrag je kon gaan met je aankoop. De getekende koopovereenkomst gaat na ondertekening ook naar bank of tussenpersoon en die zorgt ervoor dat de benodigde stukken naar de notaris gaan. De notaris stelt de benodigde akte van levering en de hypotheekakte op en de afrekening. Hij vraagt ook het geld op bij de bank zodat dat geld op de dag van ondertekening van de akte van levering ook op zijn rekening staat.

Op de afrekening staat vermeld wat je moet betalen en wat erbinnen komt uit de hypotheek maar stel dat je nog eigen geld moet inbrengen, dan staat er onderaan de streep nog een te betalen bedrag. Ook dat geld moet op de dag van passeren binnen zijn. Als je grotere bedragen moet overmaken als particulier dan moet je op tijd met overboeken beginnen want meestal geldt voor een particulier dat hij slechts een beperkt bedrag per keer kan overmaken. Is het geld niet op tijd? Dan gaat de akte niet door met alle gevolgen van dien.

Om te voorkomen dat geld via de notaris wordt witgewassen zal de notaris vragen hoe u aan het eigen geld komt via een vragenlijst (Herkomst eigen middelen) en wanneer de notaris denkt dat dat nodig is kan hij ook vragen om nadere bewijsstukken.

De notaris heeft namelijk van de wetgever de taak gekregen om na te gaan hoe de koper van een onroerende zaak aan zijn geld komt en bij twijfel over de herkomst kan er ook een melding worden gedaan bij de Financial Intelligence Unit die dan verder onderzoek kan doen.

Het geld van de hypotheek en het eigen geld van koper staan op een zogenaamde derdengeldenrekening. Deze rekening bevat uitsluitend geld van derden en deze rekening wordt beheerd door de notaris maar hij mag uitsluitend daarover beschikken voor uitbetaling aan degenen voor wie het geld bestemd is. De rekeningen van het gas water en licht en de salarissen van de medewerkers moet hij van een andere rekening betalen. Op deze manier wordt het geld van de verkoper dus ook beschermt.

Na ondertekening van de akte zal de notaris, na de nodige controles, uiteindelijk de gelden overmaken naar de bank in verband met de af te lossen hypotheek, de makelaar en eventuele andere instanties. De overwaarde komt uiteindelijk terecht bij de verkoper.

U ziet dus dat de notaris een belangrijk spil in het geldverkeer is.

Mr M.G. (Maarten) Rijntjes

Notaris in de gemeente Eersel