Een erfenis – of nalatenschap – is een totaal aan bezittingen dat iemand na zijn overlijden achterlaat. Soms spreekt men ook van een negatieve erfenis. Wat houdt dat in? En welke invloed kan een negatieve erfenis hebben? In dit blog leggen we alles uit!

Wat is een negatieve erfenis?

Wanneer iemand komt te overlijden, laat deze persoon bezittingen achter; een erfenis. Deze kan positief zijn, maar ook negatief. We spreken van een negatieve erfenis – ook wel een negatieve nalatenschap genoemd – wanneer er schulden worden doorgegeven aan de erfgenamen. De overleden persoon laat op dat moment dus meer schulden dan bezittingen achter.

Wat kun je doen bij een negatieve erfenis?

Het komt soms voor dat de erfgenaam niet zeker weet of de erfenis positief of negatief is. In dat geval heeft de erfgenaam volgens de wet altijd drie opties om te kiezen wat er met de erfenis gebeurt. Dit zijn:

 1. (Zuiver) aanvaarden
  Dit betekent dat het nalatenschap in zijn geheel wordt geaccepteerd. Hierbij erf je alle goederen; en dus ook de schulden van de overledene.
 2. Beneficiair aanvaarden
  Wanneer je niet weet of de erfenis positief of negatief is, kun je deze beneficiair aanvaarden. Je accepteert het nalatenschap, maar hoeft de schulden van de overleden persoon niet van je eigen geld te betalen. Wel moet je de erfenis dan vereffenen. Dat betekent dat deze wordt afgewikkeld volgens wettelijk vastgelegde richtlijnen. Een notaris kan je helpen bij dit proces.
 3. Verwerpen
  Wanneer je ervoor kiest om de erfenis te verwerpen, geef je aan dat je niks met het nalatenschap te maken wilt hebben. Je krijgt dan niets van het nalatenschap, ook geen andere spullen zoals foto’s of brieven.  

Testament opmaken

Wil je jouw erfgenamen een hoop ellende besparen? Dan kun je op voorhand bepalen wat er met jouw vermogen gebeurt als je komt te overlijden. Dit wordt vastgelegd in een testament. Je erfgenamen komen op deze manier niet voor moeilijke of onverwachte keuzes te staan. Wij kunnen je helpen bij het opstellen van het testament. Neem de volgende punten op in je testament:

 • Een verdeling van geld en goederen
 • Voogdij over de minderjarige kinderen
 • Aan wie je (een deel van) jouw vermogen nalaat of aan wie juist niet
 • Wie jouw begrafenis en nalatenschap gaat regelen

Hoe kan een notariaat je helpen bij een negatieve erfenis?

Wanneer iemand komt te overlijden is diens nalatenschap open. Dit houdt in dat erfgenamen tot het vermogen van de overleden persoon geroepen worden. Het is daarom noodzakelijk om te weten wie de erfgenamen zijn. Wie mag over de bankrekening van de overledene beschikken? Als notaris kan ik je helpen door te onderzoeken of er een testament is. Hierbij wordt er nagegaan of er kinderen of een echtgenoot zijn. De uitslagen van dit onderzoek komen samen in een zogenaamde verklaring van erfrecht. De erfgenamen kunnen met deze verklaring aantonen wie bevoegd is om op te treden als erfgenamen.

Als notaris help ik je graag bij het geven van informatie over nalatenschap. Heb je hulp nodig bij de verklaring van erfrecht, het op maken van een testament, of zou je graag de mogelijkheden bespreken? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.