Als notaris moet je altijd op je hoede zijn.

Een zaak kan op verschillende manieren op kantoor binnenkomen. Soms stuurt een tussenpersoon een van zijn cliënten naar de notaris toe voor het opmaken van een akte. De makelaar stuurt de getekende koopovereenkomst voor de overdracht van een woning. De bank stuurt de opdracht voor het opstellen van een akte van hypotheek.

In al die gevallen moet de notaris een aantal controles uitvoeren. Om te beginnen checken we de personalia van de cliënt. We kijken in het Kadaster of de verkoper wel eigenaar is en of er misschien een hypotheek rust op de verkochte onroerende zaak. Is er bijvoorbeeld een rechtspersoon cliënt dan checken we ook de registers van de kamer van koophandel. We moeten namelijk weten wie namens de rechtspersoon kan tekenen.

In de akte moet nog vermeld worden het legitimatiebewijs waarmee we de cliënt zich legitimeert. Als de akte getekend wordt moet de echtheid/geldigheid van het legitimatiebewijs via een scanner gecontroleerd worden. Bij de verkoop van een onroerende zaak moet de koper ervoor zorgen dat het geld op tijd op de rekening van de notaris staat. Als het geld van een bank komt dan zorgen die er meestal voor dat geld tijdig wordt overgemaakt zodat op de dag van de ondertekening van de leveringsakte het geld op de rekening van de notaris staat. Soms gaat dat mis en dan moet de akte uitgesteld worden totdat het geld op de rekening van de notaris zichtbaar is. Controle dat het geld binnen is is dus van wezenlijk belang.

Steeds vaker komt het voor dat de koopsom deels van de bank komt. Een ander deel komt bijvoorbeeld uit een schenking of is eigen spaargeld van de koper. De notaris moet ook controleren wat de herkomst van dat geld is. De Wet ter voorkoming Witwassen en Financiering Terrorisme (hierna: WWFT) legt aan de notaris de verplichting op om na te gaan waar het geld vandaan komt. Stel je voor dat iemand via de aankoop van onroerend goed geld probeert wit te wassen. De notaris controleert dus de herkomst van het geld en moet aldus zien te voorkomen dat geld dat met criminele activiteiten is verdiend uiteindelijk vanuit de onderwereld in de bovenwereld komt.

Hoe controleer je nu de herkomst? De notaris kan vragen om bijvoorbeeld rekeningafschriften, aangiften, inkomstenbelasting. Is het geld geschonken via een akte dan is er ook een afschrift dat kan worden overlegd. Komt het geld uit een overdracht van een andere onroerende zaak dan is er een afrekening waaruit dat blijkt. Mocht u dus binnenkort een huis gaan kopen en u legt eigen geld in wees dan niet verbaasd dat u nog wat extra papieren en gegevens moet aanleveren. Door te controleren proberen we de ondermijning door de onderwereld tegen te gaan. Ik hoop op uw begrip en medewerking.

Mr M.G. (Maarten) Rijntjes, notaris in de gemeente Eersel